UMS Daily Bell Schedules 2021-22

 • UMS "We C.A.R.E." Logo

  ** BEGINNING MONDAY, NOVEMBER 29, 2021 **

  UMS Regular Bell Schedule
  8th Grade   7th Grade
  8:20 - 9:45 Block 1 / HR 85 min   8:20 - 9:45 Block 1 / HR 85 min
  9:50 - 11:10 Block 2 80 min   9:50 - 11:10 Block 2 80 min
  11:15 - 12:15 Lunch / Flex 60 min   11:15 - 12:35 Block 3G7 80 min
  12:20 - 1:40 Block 3G8 80 min   12:40 - 1:40 Lunch / Flex  60 min
  1:45 - 3:05 Block 4 80 min   1:45 - 3:05 Block 4 80 min
   
  UMS Paws For A Cause Schedule
  8th Grade   7th Grade
  8:20 - 9:25 Block 1 / HR 65 min   8:20 - 9:25 Block 1 / HR 65 min
  9:30 - 10:30 Block 2 60 min   9:30 - 10:30 Block 2 60 min
  10:35 - 11:35 Lunch / Flex 60 min   10:35 - 11:35 Block 3G7 60 min
  11:40 - 12:40 Block 3G8 60 min   11:40 - 12:40 Lunch / Flex 60 min
  12:45 - 1:45 Block 4 60 min   12:45 - 1:45 Block 4 60 min
  1:50 - 3:05 PAWS4ACAUSE 75 min   1:50 - 3:05 PAWS4ACAUSE 75 min
   
  UMS Assembly Schedule
  8th Grade   7th Grade
  8:20 - 9:25 Block 1 / HR 65 min   8:20 - 9:25 Block 1 / HR 65 min
  9:30 - 10:35 Block 2 65 min   9:30 - 10:35 Block 2 65 min
  10:40 - 11:35 Lunch / Flex 55 min   10:40 - 11:45 Block 3G7 65 min
  11:40 - 12:45 Block 3G8 65 min   11:50 - 12:45 Lunch / Flex 55 min
  12:50 - 1:55 Block 4 65 min   12:50 - 1:55 Assembly 65 min
  2:00 - 3:05 Assembly 65 min   2:00 - 3:05 Block 4 65 min
   
  UMS Delayed Opening (2 hour) Schedule
  8th Grade   7th Grade
  10:20 - 11:15 Block 1 / HR 55 min   10:20 - 11:15 Block 1 / HR 55 min
  11:20 - 12:10 Block 2 50 min   11:20 - 12:10 Block 2 50 min
  12:15 - 1:10 Lunch / Flex  55 min   12:15 - 1:10 Block 3G7 55 min
  1:15 - 2:10 Block 3G8 55 min   1:15 - 2:10 Lunch / Flex 55 min
  2:15 - 3:05 Block 4 50 min   2:15 - 3:05 Block 4 50 min
   
  UMS Early Dismissal (12:35) Schedule
  8th Grade   7th Grade
  8:20 - 9:20 Block 1 / HR 60 min   8:20 - 9:20 Block 1 / HR 63 min
  9:25 - 10:25 Block 2 60 min   9:25 - 10:25 Block 2 61 min
  10:30 - 11:30 Block 3G8 60 min   10:30 - 11:30 Block 3G7 61 min
  11:35 - 12:35 Block 4 60 min   11:35 - 12:35 Block 4 61 min