• Websites to help you:
   
                                                                                       www.quizzies.com
   
  www.funbrain.com                                                          www.quizlet.com
   
  www.ixl.com                                                                   level it books app
   
  www.edhelper.com                                                          Select and Speak on google chrome
   
  www.gimkit.com
   
   
  www.peardeck.com
   
  www.grammarly.com
   
  www.learningally.com
   
  www.readworks.com
   
  www.commonlit.com
   
  www.newsela.com
   
  www.quill.com
   
  www.shepardsoftware.com
   
  www.activleylearn.com
   
  www.kahoot.com
   
  Ms. Linck's research website
   
  Read and write for google chrome